Kỷ yếu khóa tập huấn “Chiến lược phát triển du lịch và phát huy giá trị di sản kiến trúc – đô thị của TP.HCM”

P1130066

Khóa tập huấn « Chiến lược phát triển du lịch và phát huy giá trị di sản kiến trúc – đô thị của TP.HCM », do Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị PADDI và Sở Du lịch TP.HCM tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đã diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Mục tiêu của khóa tập huấn là xác định các hướng chiến lược và các hành động đầu tiên để phát huy giá trị di sản lịch sử, kiến trúc và văn hóa của TP.HCM đối với khách du lịch. Hai chuyên gia, bà Virginie CARTON, Phó tổng giám đốc Trung tâm thông tin du lịch và hội nghị Lyon, và bà Cécilia PRUDHOMME, Trưởng phòng đón tiếp Trung tâm thông tin du lịch và hội nghị Lyon, đã trình bày những kinh nghiệm và hướng dẫn khóa tập huấn.

Nhiều chủ đề đã được thảo luận, cho phép triển khai một chiến lược phát huy giá trị:

– lập hiện trạng các đối tác du lịch ở TP.HCM bằng cách xác định điểm mạnh và điểm yếu;

– lập hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch ở TP.HCM bằng cách xác định những dữ liệu cần thiết để xây dựng chiến lược;

– xây dựng ma trận SWOT, nghĩa là thực hiện một phân tích chẩn đoán rõ ràng về tình hình du lịch đối với di sản hiện hữu bằng cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức;

– cuối cùng, dựa trên những yếu tố được nêu ra trong các bài tập trước, xây dựng chiến lược và xác định những hành động ưu tiên để phát huy giá trị di sản của thành phố.

Trong suốt khóa tập huấn, những chủ đề này đã được hai chuyên gia dẫn chứng bằng các ví dụ của thành phố Lyon. Hai chuyên gia đã đưa ra 3 hướng chiến lược có thể phát huy ở TP.HCM:

  1. Ẩm thực : chủ để chính cần phát huy giá trị
  2. Di sản lịch sử và kiến trúc, điểm mạnh mang bản sắc của thành phố cần gìn giữ
  3. Du lịch MICE cần thực hiện theo cách chuyên nghiệp.

Để hỗ trợ phát huy giá trị của những yếu tố này, các chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị :

  • Nâng cao vai trò của Sở Du lịch đối với các cấp, các ngành và công chúng;
  • Kêu gọi các doanh nghiệp bên ngoài trong việc thực hiện một số dịch vụ, ví dụ như công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch;
  • Đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều mảng khác nhau của ngành du lịch;
  • Thành lập Trung tâm thông tin du lịch, lý tưởng là đặt Trung tâm thông tin du lịch trong một tòa nhà có giá trị lịch sử, ngay khu trung tâm thành phố để tạo ấn tượng tốt về hình ảnh thành phố;
  • Xây dựng cơ chế tài chính đặc biệt dành cho ngành du lịch;
  • Phát triển du lịch MICE, bằng cách thành lập một ê kíp chuyên nghiệp, phù hợp và dành riêng cho du lịch MICE.

pdfKhuyến nghị tập huấn

pdfTài liệu tập huấn

pdf Kỷ yếu tập huấn