Kỷ yếu khóa tập huấn “Quy hoạch đầu tư xây dựng đô thị bền vững và tài chính: Khái niệm, nguyên tắc và thực hành”

00_KTT Nguyen Thien thuat

Khóa tập huấn này do PADDI (Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị TP.HCM) đồng tổ chức với CEFEB (Trung tâm nghiên cứu tài chính, kinh tế và ngân hàng) thuộc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC). Khóa học đã tập hợp trên dưới 50 học viên trong đó có các cán bộ các cơ quan liên quan đến công tác quy hoạch của TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Các đô thị của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, điều này làm nảy sinh những thách thức mới: khống chế tăng trưởng, không gian công cộng, di chuyển, hòa nhập xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và dịch vụ đô thị, v.v. Trong bối cảnh này, làm thế nào để triển khai một hướng tiếp cận toàn diện giúp trung hòa mọi thách thức của phát triển đô thị bền vững, trong khi  quy định về quy hoạch và xây dựng vẫn thiếu vắng những công cụ tạo điều kiện cho phát triển kiến trúc cũng như quy hoạch mang tính bền vững.

Tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, các khu đô thị mới đang được triển khai đều cố gắng lồng ghép những nguyên tắc của phát triển bền vững. Tuy nhiên, cả ba thành phố trên còn có những dự án cải tạo khu đô thị cũ, trong đó có những khu chung cư bị xuống cấp. Tại Hà Nội, hơn 40 khu chung cư cần được nâng cấp. Con số này là gần 400 tại TP.HCM.  

Mục tiêu của khóa tập huấn là: dựa trên một trường hợp nghiên cứu cụ thể, làm việc về cách tiếp cận dựa trên những tiêu chí về « đô thị bền vững » tích hợp những điều khoản cam kết giữa chính quyền với các nhà đầu tư và với người dân.

Nhiều ví dụ của các thành phố vùng Auvergne Rhône Alpes do hai giảng viên, ông Stéphane Quadrio (Ban quản lý dự án quy hoạch đầu tư xây dựng đô thị thành phố Saint-Etienne) và ông Sébastien Rolland (Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon) trình bày; các khả năng hỗ trợ tài chính của Cơ quan phát triển Pháp dành cho những dự án của chính quyền địa phương ở các quốc gia đang phát triển do bà Marie Bjornson-Langen và bà Alix Françoise (AFD) trình bày; cũng như bài giới thiệu về quy trình tiêu chuẩn HQE của ông Cosmin Cotora (Cerway) và dự án cải tạo các khu tập thể ở Hà Nội của bà Pauline Fouesnant (AREP) đã giúp cho khóa học:

  • Xác định những tiêu chí về quy hoạch đô thị bền vững có tích hợp các quy định, công cụ và thực hành của các chính quyền địa phương tại Việt Nam;
  • Nâng cao năng lực của các cán bộ chịu trách nhiệm đánh giá về kỹ thuật và tài chính, chịu trách nhiệm việc thông qua và quản lý các dự án quy hoạch và cải tạo đô thị;
  • Xác định các hướng giúp lập ra một phương pháp phân tích và quản lý các dự án cải tạo đô thị.

Sau một tuần làm việc, dựa trên kết quả các bài thực hành theo nhóm và thông qua trao đổi giữa các chuyên gia Việt Nam và Pháp, một số khuyến nghị đã được đưa ra. Những khuyến nghị này giúp triển khai các dự án cải tạo đô thị, dựa trên các khái niệm và nguyên tắc về quy hoạch đô thị bền vững.

pdf Tổng hợp tập huấn

pdf Tài liệu tập huấn

pdf Kỷ yếu tập huấn