Phát hành kỷ yếu “Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP.HCM: Xác định, tổ chức, quản lý và kiểm soát dịch vụ”

dsc01548

 

Kính mời Quý vị đón đọc kỷ yếu khóa tập huấn “Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP.HCM: Xác định, tổ chức, quản lý và kiểm soát dịch vụ”. Cuốn kỷ yếu tổng hợp và ghi nhận những trao đổi của khóa tập huấn giữa chuyên gia Pháp và các đại biểu tham dự khóa tập huấn do PADDI và Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM phối hợp tổ chức vào tháng 7 năm 2015 với sự hướng dẫn của ông Laurent Ségouin, Trưởng ban thu gom và phương tiện công nghiệp, Sở Vệ sinh môi trường, Đại đô thị Lyon.

 Tải về toàn văn kỷ yếu

 Tải về bản tóm tắt kỷ yếu