activity-10-6a5bb

Là “một cửa duy nhất” cho toàn bộ các chương trình hợp tác cấp địa phương giữa Rhône-Alpes nói riêng và Pháp nói chung với Thành Phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quy hoạch đô thị. Hiện nay, một thỏa thuận đối tác giữa Vùng Lyon lớn và Cơ quan Quy hoạch đang được soạn thảo. Ngoài ra, các thành phố như Saint-Etienne hay Clermont-Ferrand đã đồng ý gởi chuyên gia đến làm việc với các khóa đào tạo và huấn luyện do PADDI tổ chức. Các chính quyền địa phương và các cơ quan trực thuộc cũng như các trường cao đẳng và đại học vùng Rhône-Alpes là nơi quy tụ nhiều chuyên gia có uy tín về quy hoạch đô thị. Công việc của PADDi là tổ chức để họ tham gia vào hoạt động của mình.

Ngoài ra, hoạt động của PADDI còn bổ sung cho các dự án hợp tác cấp địa phương khác tiến hành ở những tỉnh thành phố khác của Việt Nam, đặc biệt là nhờ có sự kết hợp nhất quán với các hoạt động với Trung tâm Nghiên cứu Kế hoạch dạy nghề (Hà Nội (Vùng Ile-de-France, Uỷ ban Nhân dân Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt nam).

Đối tác thực hiện