Vùng Rhône-Alpes và Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác song phương kể từ năm 1997 trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Ngay từ năm 2001, các hoạt động của Vùng Rhône-Alpes nhằm mục đích hỗ trợ cho các cơ quan chuyên môn của TPHCM đang gặp nhiều thách thức trong quản lý đô thị do áp lực gia tăng dân số, quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng và tham vọng hiện đại hóa Thành phố.

Theo hướng này, năm 2004, TPHCM, Vùng Rhône – Alpes và Cộng đồng đô thị Lyon đã phối hợp thành lập PADDI – Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị.
Dưới sự giám sát và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TPHCM, PADDI có nhiệm vụ chính là hỗ trợ thể chế và kỹ thuật cho các cơ quan chuyên môn của Thành phố trong lĩnh vực đô thị. Dựa trên nhu cầu của các đối tác, PADDI có ba lĩnh vực hoạt động: đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật và trung tâm tư liệu (hỗ trợ xuất bản và tổ chức các sự kiện).

Những mốc quan trọng :

Tháng 3 năm 2004 : bổ nhiệm một trưởng dự án phía Pháp để làm việc chặt chẽ với đối tác Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Việt Nam.

Tháng 6 năm 2005 : Ký nghị định thư thỏa thuận thành lập dự án PADDI, và ký Thỏa thuận hợp tác khung giữa Vùng Rhône-Alpes và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1 năm 2006 : PADDI được cấp quy chế hợp pháp tại Việt Nam và bổ nhiệm một đồng giám đốc Việt Nam.