Văn phòng dự án:

Nguyễn Hồng Vân – Đồng Giám đốc

Fanny Quertamp Nguyễn – Đồng Giám đốc

Morgane Perset – Phụ trách công tác 

Đỗ Phương Thúy – Trợ lý Giám đốc

 

Điều phối khoa học:
Jean-Charles Castel

 

Tình nguyện viên và thực tập sinh:

SIMON Charles, 08/2013 – 08/2015

SENKEOMANIVANE Mary, 11/2011 – 10/2013

JOSEPH Jessie, 11/2009 – 10/2011

LIEVIN Delphine, 05/2008 – 03/2009

Nguyễn Văn Định, thực tập sinh, Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon, thực tập tại PADDI từ 01/09/2008 đến 30/10/2008, công việc: tham gia chuẩn bị hội nghị quốc tế CODATU XIII, tìm hiểu cơ chế tổ chức giao thông công cộng tại TPHCM, dự án Métro.

Đặng Minh Tuấn, thực tập sinh, Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon, thực tập tại PADDI từ 01/06/2009 đến 30/09/2009, công việc: tìm hiểu quy hoạch đô thị và giao thông công cộng, dự án thí điểm làn đường dành riêng cho một tuyến xe buýt.

LEGOUX Muireann, thực tập sinh, Thạc sĩ “Quy hoạch và Chỉnh trang đô thị”, chuyên ngành Chiến lược đô thị, Viện Quy hoạch đô thị Pháp (Đại học Paris Est – Marne la Vallée), thực tập tại PADDI từ 04/05 đến 30/11/2010 với chủ đề ’Phân tích vai trò các chủ thể trong quá trình thực hiện dự án Thủ Thiêm”.

PETIBON Laura, thực tập sinh, Thạc sĩ “Quy hoạch và Chỉnh trang đô thị”, Đại học Paris I, thực tập tại PADDI từ 10/01 đến 10/07/2011, phụ trách dự án xuất bản Hướng dẫn Quy hoạch đô thị về Việt Nam, do PADDI, IMV và AFD đồng tài trợ xuất bản.