Dự án cơ sở dữ liệu các thành phố Chúng tôi rất vui mừng thông báo với các bạn trang web cơ sở dữ liệu về Sài Gòn – TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động sau nhiều tuần chuẩn bị. Cơ sở dữ liệu này bao gồm bản đồ và hình ảnh về Sài Gòn – TP.HCM. Nhiệm vụ chính của trang web là thu thập càng nhiều càng tốt các tài liệu về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh để phụ vụ cho công tác nghiên cứu: thu thập các dữ liệu hiện đang bị phân tán, xử lý dữ liệu, tạo ra các tài liệu khoa học từ các dữ liệu này, phát huy giá trị của các công trình nghiên cứu, tổ chức các sự kiện khoa học.


http://saigon.virtualcities.fr/
Giới thiệu dự án cơ sở dữ liệu các thành phố