Livret 62 VN Số 62: Quy hoạch đầu tư xây dựng đô thị bền vững và tài chính, khái niệm, nguyên tắc và thực hành
Livret 61 VN Số 61: Chiến lược phát triển du lịch và phát huy giá trị di sản kiến trúc – đô thị của TP.HCM
bia-vn Số 60: Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP.HCM: Xác định, tổ chức, quản lý và kiểm soát dịch vụ
bia-catalogue-vn DANH MỤC TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÁC KHÓA TẬP HUẤN CỦA PADDI
couv concertation Số 59: Sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch đô thị và quản lý dự án
couv livre planif stratégie éco

Số 58: Quy hoạch lãnh thổ và chiến lược kinh tế, 1/2016

51 chỉ số theo dõi Quy hoạch chung Lyon

livret ville durable

Số 57: Đô thị bền vững: Từ lý thuyết đến thực hành, 12/2015

 

couverture gestion exploitation Số 56: Quản lý và vận hành mạng lưới giao thông công cộng, 18-21/5/2015
couverture design urbain Số 55: Thiết kế đô thị xung quanh nhà ga metro, ví dụ tuyến metro số 2 tại TP.HCM, 6-10/04/2015
TRANG BIA 1-4-PHAP_1 Số 54: Theo dõi thị trường BĐS và phương pháp tạo quỹ đất, 08-12/12/2014
cover PDU Số 53: Chương trình phát triển đô thị : các chủ thể và quy trình lập dự án, 10-14/11/2014
Planification regionale VN Số 52: Điều phối triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM,  05-09/05/2014
image PPP 2014_version web Số 50: lập dự án đối tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, 31/3-3/4/2014
image Ouvrages souterrains version web Số 49: Thiết kế và thi công công trình giao thông ngầm, 24-28/3/2014
Pages de LIVRET PROG FIN INFRA TRANSP_FINAL Số 48: Lập kế hoạch tài chính và ngân sách phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, 24-28/02/2014
Pages de AN TOAN GIAO THONG VN print Số 47: Thông tin và tuyên truyền an toàn giao thông, 06-10/1/2014
2013-04_Tang_cuong_nang_luc_quan_ly_hanh_chinh_o_cac_TP_lon  Số 45: Tăng cường năng lực quản lý hành chính ở các TP lớn, 01/04-05/04/2013
2013-03_Lap_du_an_quan_he_PPP_trong_l_nh_vuc_cap_nuoc_do_thi_va_xu_ly_nuoc_thai-2  Số 44: Lập dự án quan hệ PPP trong lĩnh vực cấp nước đô thị và xử lý nước thải, 11/03-14/03/2013
ZOO_-_1-8-2014 Số 43: Quy hoạch và quản lý vườn thú, vườn thực vật, 07-11/01/20132013
PHAN_TICH_DO_THI.jpg  Số 42: Dữ liệu và phương pháp phân tích đô thị” 10-14/12/2012
2012-06_Khoi_xuong_lap_va_trien_khai_thuc_hien_du_an Số 41: Khởi xướng, lập và triển khai thực hiện dự án, 04/06-08/06/2012
QUAN_LY_CHAT_THAI.jpg Số 40: Tổ chức và phương thức tài chính cho dịch vụ quản lý chất thải rắn tại TPHCM, 21-25/05/2012
TAO_QUY_DAT-FONCIER_Double_pages_-_14-01-2014 Số 39: Các giải pháp tạo quỹ đất trong khuôn khổ dự án quy hoạch cải tạo đô thị có gắn với giao thông, 07/05-11/05/2012
PHONG_CHONG_NGAP Số 38: Cách tiếp cận toàn diện trong phòng chống ngập, 12 – 16/12/20112011
2011-12_oi_tac_cong_-_tu Số 37: Đối tác công tư, 05-09/12/2011
AN_TOAN_GIAO_THONG Số 36: An Toàn giao thông : Lý thuyết và thực tiễn, 2011-2012
2011-06_KIEN_TRUC_XANH_Y_TUONG_THIET_KE_VA_THUC_HANH Số 34: Kiến trúc xanh: ý tưởng, thiết kế và thực hành, 30/05 – 03/06/2011
2011-05_HO_TRO_CHO_CHU_AU_TU_CONG_TRONG_XAY_DUNG_CONG_TRINH_BEN_VUNG Số 33: Hỗ trợ chủ đầu tư nhà nước về công trình xanh, xây dựng bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu, 09/05 – 13/05/2011
KHONG_GIAN_XANH.jpg Số 32: Quy hoạch và quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn và phát triển cây xanh, 18/04 – 22/04/2011
2010-12_Gouvernance_et_financement_des_services_eau_assainissement Số 31: Điều hành và đầu tư tài chính dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải, 06-10/12/2010

 

2010-06_mise_en_oeuvre_de_la_planification_urbaine Số 30: Thực hiện quy hoạch đô thị tại TPHCM, 14-22/06/2010
2010-07_Copropriete_et_propriete_privee_dans_le_logement_a_HCMV Số 29: Chung cư và khái niệm về sở hữu riêng trong chung cư ở TPHCM, 28/06-02/07/2010
2010-05_observatoires_fonciers_et_immobiliers Số 28: Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản, 17-21/05/2010
2010-03_EN_BU_GIAI_TOA_VA_TAI_INH_CU_TRONG_QUA_TRINH_CAI_TAO_O_THI  Số 27: Cải tạo chỉnh trang đô thị, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, 22-27/3/2010
Thiet_ke_do_thi_doc_theo_cac_truc_duong_moi_mo Số 26: Thiết kế đô thị dọc theo các trục đường mới mở, 18-22/01/2010
patrimoine_a_mettre_en_ligne Số 24: Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử TPHCM, 11-15/01/2010
demonstrateurs_batiments_verts Số 22: Mô hình công nghệ và công trình xanh tại TPHCM, 07-11/12/2009
2009-03_outils_de_dispositifs_d_une_politique_fonciere_et_immobiliere Số 21: Các công cụ thực hiện chính sách đất đai và bất động sản, 02-06/03/2009
14.Finale Số 20: Phát triển nhà ở xã hội tại TPHCM, 09-13/02/2009
Finale-2 Số 17: Cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, 14-17/07/2008
15.quan_li_xe_buyt_05_2008 Số 15: Quản lý một tuyến xe buýt, 2008
2008-04_fonctionnement_et_exploitation_pakg Số 14: Vận hành, khai thác, quản lý bãi đậu xe, 14-18/04/2008
13.2007-06_gestion_et_traitement_dechets Số 13: Quản lý và xử lý chất thải, 2007
TKDTHI2538 Số 12: Thiết kế đô thị, 2007
dvdt_02_2007 Số 11: Xã hội hóa cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị, 2007
10.qlctn Số 10: Quy hoạch và quản lý công trình ngầm, 2007
9.qlclxh Số 9: Quản lý chất lượng nhà ở xã hội, 2007
tkthqhoach Số 8: Triển khai thực hiện quy hoạch, 2006
aqldd Số 7: Quy hoạch và quản lý đất đai, 2006