res_cent-2-2340e

Phòng tư liệu bao gồm các cuốn tài liệu tổng hợp của các khóa tập huấn, các tài liệu tham khảo dịch từ tiếng nước ngoài và các loại ấn phẩm đa dạng khác (công trình nghiên cứu, bài viết chuyên đề…). Đối tượng phục vụ:

  • Các chuyên gia, văn phòng tư vấn thiết kế, doanh nghiệp Pháp muốn có thông tin về tình hình Việt Nam và các dự án của Việt Nam.
  • Các cán bộ Việt Nam muốn tham khảo kinh nghiệm và phương pháp của nước ngoài. Đối với hai đối tượng trên, PADDI cung cấp dịch vụ biên phiên dịch, một không gian làm việc nối mạng Internet, và hỗ trợ cho các đoàn công tác về khâu tổ chức hậu cần.

Sơ đồ phòng tư liệu: