Từ năm 2006, PADDI đã tổ chức được 55 khóa tập huấn với khoảng 2.186 lượt học viên đến từ các cơ quan chuyên môn của TP.HCM và một số học viên từ các tỉnh/thành phố khác của Việt Nam. Các khóa học này được trên 50 chuyên gia hướng dẫn đến từ:

  • Cộng đồng đô thị Lyon, thành phố Lyon, Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon, Cơ quan tổ chức giao thông Lyon… 
  • Các địa phương và cơ quan của vùng Rhône-Alpes (Ban quản lý dự án quy hoạch – đầu tư – xây dựng Saint-Etienne, thành phố Saint-Etienne, Cộng đồng đô thị Grenoble, Cộng đồng đô thị Savoie, Trung tâm thông tin và nguồn lực đất đai vùng Rhône-Alpes…)
  • Các cơ quan trực thuộc Chính phủ (Cơ quan Phát triển Pháp, Trung tâm Nghiên cứu Mạng lưới, Giao thông, Quy hoạch đô thị và Xây dựng…)
  • Các công ty tư vấn tư nhân (công ty tư vấn Nodalis, Asconit…)

Các chuyên đề của các khóa tập huấn tập trung vào 6 lĩnh vực sau đây: 1. Quy hoạch đô thị; 2. Đất đai, nhà ở; 3. Giao thông; 4. Dịch vụ đô thị; 5. Phát triển bền vững; 6. Tài chính và quản trị đô thị.

(Ghi chú: Quý vị nào mong muốn tham khảo thêm các tài liệu trình bày của các chuyên gia Pháp, xin vui lòng liên hệ với PADDI qua địa chỉ mail: paddihcm@hotmail.com)

untitled DANH MỤC CÁC KHÓA TẬP HUẤN PADDI
Photo recom 59. “Sự tham gia của người dân trong lĩnh vực quy hoạch đô thị”: 1-4/3/2016: Christine Malé và Brigitte Badina, Đại đô thị Lyon
46 46. « Quản lý cây xanh đô thị » : 22/04 – 26/04/2013 : Frédéric SEGUR, Jean-François ULIANA – Cộng đồng đô thị Lyon – Khuyến nghị
45 45. « Tăng cường năng lực quản lý cho bộ máy hành chính ở các đô thị lớn. -Trường hợp Lyon và TPHCM » : 01/04 – 05/04/2013 : Christine MALE – Ban điều phối địa bàn, Cộng đồng đô thị Lyon. Khuyến nghị
44 44. «Lập dự án quan hệ đối tác công tư – Lĩnh vực cấp nước và xử lý nước thải khu công nghiệp » : 11/03 – 14/03/2013 : Daniel TAPIN, Jean-Pierre FLORENTIN – Tư vấn NODALIS – Khuyến nghị
43 43. « Quy hoạch và quản lý vườn thú, vườn thực vật » : 07/11 – 11/11/2013 : Daniel BOULENS – Giám đốc Ban không gian xanh, TP. Lyon – Khuyến nghị
42 42. « Dữ liệu và phương pháp phân tích đô thị : trường hợp quận 3 » : 10/12 – 14/12/2012 : Patrick BRUN – Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon – Khuyến nghị
41 41. « Khởi xướng, thiết lập và triển khai một dự án quy hoạch » : 04/06 – 08/06/2012 : Stéphane QUADRIO –Khuyến nghị
40 40. « Tổ chức và cơ chế tài chính cho dịch vụ quản lý rác tại TPHCM » : 21/05 – 25/05/2012 : Roland SILVAIN – DONRE – Khuyến nghị
39 39. « Quỹ đất, các phương pháp tạo và giữ quỹ đất trong khuôn khổ dự án cải tạo đô thị có yêu tố giao thông » : 07/05 – 11/05/2012 : Sybille Thirion (Directrice du CERF-Rhône-Alpes) – Giới thiệu chung ; Cách tiếp cận kết hợp quy hoạch đô thị và giao thông Áp dụng vào các dự án tramway Ở Cộng đồng đô thị Grenoble ; Thách thức về đất đai tại Thành Phố Hồ Chí Minh ; Hành động trong lĩnh vực đất đai đối với các dự án đô thị
38.Presentation_problematique_inondations_a_HCMV 38. « Chống ngập » : 12/12 – 16/12/2011
Stéphane Caviglia, phụ trách công tác Đô thị, Métropole Savoie
SCFC NGẬP LỤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ; Master Plan báo cáo
Stéphane Caviglia : CÂN NHẮC NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC. Tiến tới quy hoạch các yếu tố có tính hệ thống ;
Khuyến nghị
37.PPP_Ministere_du_Plan_et_Investissement 37. « Đối tác công – tư » : 05/12 – 09/12/2011
MPI Giới thiệu chung về PPP và tình hình triển khai tại Việt Nam
Thierry GOUIN, CERTU, Chuyên gia của vùng Rhône-Alpes
Jan G. Janssens, Chuyên gia của AFD
Giới thiệu chung về PPP và tình hình triển khai tại Việt Nambáo cáo;
Jan JANSSENS : Thách thức về thể chế và hợp đồng trong quan hệ đối tác công tư -cấp thoát nước; Các mô hình PPP;Phân chia rủi ro và trách nhiệm; Bài tập
Thierry GOUIN : Tổng quan về PPP trong lĩnh vực giao thông đô thị; Bài tập ; Bài tập
Khuyến nghị
Khuyến nghị về giao thông đô thị
36

36. «An Toàn giao thông : thách thức và giải pháp » : 31/10 – 04/11/2011
Hubert Trève (Kỹ sư-chuyên gia về An toàn giao thông, CERTU) Phân tích về An toàn Giao thông nguyên tắc và hành động; Hành động về mặt kỹ thuật vì An toàn Giao thông;Chính sách An toàn giao thông – Kinh nghiệm tại Luân Đôn

Bảng so sánh pháp – việt công cụ an toàn giao thông

noimage 34. « Kiến trúc xanh: ý tưởng, thiết kế và thực hành » : 30/05 – 03/06/2011
Thierry Roche (Kiến trúc sư, nhà Quy hoạch, Quản lý Atelier Thierry Roche)
33.Recommandations_CW_mise_en_ligne 33. «Hỗ trợ chủ đầu tư nhà nước về công trình xanh, xây dựng bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu» : 09/05 – 13/05/2011
Cécile Wicky (Cộng đồng đô thị Lyon) – Khuyến nghị
32 32. «Quy hoạch và quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn và phát triển cây xanh» : 18/04 – 22/04/2011
Frédéric Ségur (Tòa thị chính Lyon) – Tài liệu trình bày của chuyên gia Pháp: Hiểu biết về cây xanh; Làm thế nào để bảo vệ tán cây; Làm thế nào để bảo vệ thân cây; Làm thế nào để bảo vệ rễ câyKhuyến nghị
31.Claude_de_Miras

31. «Điều hành và đầu tư tài chính các dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải» : từ 06 đến 10/12/2010

Claude de Miras (Viện Nghiên cứu vì sự phát triển IRD) – Bài thuyết trình, Christophe Cluzeau (Giám đốc dự án INDH-INMAE) – Bài thuyết trình, Abderrahmane Ifrassen (Tổng Giám đốc IDMAJ SAKAN) – Khuyến nghị

noimage

30. « Thực hiện quy hoạch đô thị tại TPHCM » : từ 14 đến 22/06/2010

Patrice Berger (Cơ quan Quy hoạch đô thị Cộng đồng đô thị Lyon AUGL)

29

29. « Sở hữu chung riêng trong quản lý chung cư và các phương thức tài chính dành cho nhà ở » : từ 26 đến 30/04/2010

Jean-Charles Castel (CERTU) – Khuyến nghị

27.PRECONISATIONS_FINAL_FR

27. « Cải tạo chỉnh trang đô thị, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư » : từ 22 đến 27/03/2010

Pascale Bonnard (Trưởng Ban lập trình và quản lý cơ chế nhà ở – Ban Giám đốc Nhà ở và Đoàn kết phát triển đô thị – Cộng đồng đô thị Lyon) – Khuyến nghị

26

26. « Cải tạo chỉnh trang đô thị xung quanh các trục đường mới » : từ 25 đến 29/01/2010

Jean-Charles Castel (CERTU) – Khuyến nghị

25.Recommandations_20atelier_20SIG_2018-22.01.10_1_

25. « Ứng dụng GIS trong quản lý đô thị » : từ 18 đến 23/01/2010

Anne Lesvignes, (Ban Giám đốc Quy hoạch đô thị của Cộng đồng Đô thị Lyon) – Khuyến nghị

24.recommandations_atelier_patrimoine_14_01_10_VF

24. « Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản kiến trúc đô thị TPHCM » : từ 10 đến 16/01/2010

Bruno Delas (Sở Văn hóa và Di sản Thành phố Lyon) –Khuyến nghị

23

23. « Cơ quan tổ chức giao thông và các mô hình quản lý doanh nghiệp khai thác » : từ 14 đến 18/12/2009

Maurice Lambert (nguyên Giám đốc Văn phòng Chủ tịch Công đoàn Giao thông công cộng Grenoble) – Khuyến nghị

noimage

22. « Mô hình công nghệ và xây dựng công trình xanh »: từ 7 đến 11/12/2009

Françoise Cadiou (Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Pháp), Melissa Merryweather (Hội đồng Công trình xanh Việt Nam VGBC)
Tổ chức 15 khóa tập huấn trong khuôn khổ chương trình hoạt động giai đoạn 2006 – 2009

noimage

21. « Các chính sách và cơ chế để tạo quỹ đất sạch » : 2 – 06/03 2009

Robert Wacheux (Sở Đất đai Cộng đồng đô thị Lyon)

20

20. « Phát triển nhà ở xã hội » : 09 – 13/02 2009

P. Peillon (Hiệp hội Các tổ chức nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp)

noimage

19. « Mối quan hệ giữa Quy hoạch xây dựng đô thị và Quy hoạch giao thông đô thị » : 17 – 21/11 2008

Philippe Bossuet (SYTRAL) và Patrice Berger (Cơ quan Quy hoạch đô thị Cộng đồng đô thị Lyon AUGL)

noimage

18. « Quy hoạch giao thông tại các nước đang phát triển » : 10 – 11/11 2008

Huzayyin (Giáo sư Trường Đại học Cai-rô Ai Cập)

17

17. « Cải tạo chỉnh trang đô thị hiện hữu » : 16 – 20/06 2008

Laurent Bechaud (Giám đốc Nhóm vì Lợi ích Cộng đồng trong Dự án quy mô lớn của Thành phố Saint-Etienne)

noimage

16. « Quản lý chất thải rắn : quy chế và thu phí » : 9 – 13/06 2008

Neciolli (Cộng đồng đô thị Lyon)

15

15. « Quản lý một tuyến xe buýt » : 26 – 30/05 2008

H. Van Eibergen (Grenoble-Alpes Métropole)

14

14. « Vận hành, khai thác, quản lý bãi đậu xe » : 14 – 18/04 2008

Michel Golly (Công ty Tư vấn ASCO)

13

13. « Quản lý và xử lý chất thải » : 07 -12 /05 2007

C. Neciolli (Cộng đồng đô thị Lyon)

12 

12. « Thiết kế đô thị » : 26 – 31 /03 2007

M. Perret-Blois (Văn phòng Tư vấn kiến trúc & quy hoạch đô thị Patrick Chavanes) 

11 11. « Xã hội hóa dịch vụ đô thị và cơ sở hạ tầng » : 05 – 12 /02 2007
E. Baye (Công ty ASCONIT)
10

10. « Quy hoạch và quản lý công trình ngầm » : 29/01 – 05/02 2007

A. Chaussinand (Thành phố Saint-Etienne)

9

9. « Quản lý chất lượng nhà ở xã hội » : 15 – 22 /01 2007

J-F Rajon (Môi trường sống và Nhân văn)

8

8. « Triển khai thực hiện quy hoạch » : 20 – 27 /11 2006

C. Marquand (SED de Haute-Savoie)

7

7. « Quy hoạch và quản lý đất đai » : 16 – 20 /10 2006

Jean-Charles Castel (CERTU)
Tổ chức và theo dõi 06 chủ đề đào tạo từ tháng 02 đến tháng 04/2006

noimage

6. « Quản lý nhà ở xã hội » : 03 – 12 /04 2006

J-F Rajon (Môi trường sống và Nhân văn)

noimage

5. « Gắn kết các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị » : 22 – 31 /03 2006

C. Marquand (SED de Haute-Savoie)

noimage

4. « Chính sách quản lý tại các thành phố » : 10 – 21 /03 2006

Jean-Charles Castel (Trung tâm Nghiên cứu các mạng lưới giao thông, quy hoạch đô thị và các công trình công cộng CERTU)

noimage

3. « Cải tạo chỉnh trang đô thị » : 28/02 -09/03 2006

Laurent Bechaud (Giám đốc Nhóm vì Lợi ích Cộng đồng trong Dự án quy mô lớn của Thành phố Saint-Etienne)

noimage

2. « Xã hội học đô thị » : 16 – 27 /02 2006

P. Chaudoir (Viện Quy hoạch đô thị Lyon IUL)

noimage 1. « Quản lý cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị » : 06 – 15 /02 2006
E. Baye (Công ty ASCONIT)