Khóa tập huấn
 
Các khóa tập huấn được thiết kế dựa trên một nghiên cứu trường hợp của Việt Nam để giúp các đối tác xây dựng phương pháp và giải pháp phù hợp với bối cảnh.

Khoảng 10 chủ đề được lựa chọn mỗi năm cho các khóa tập huấn. Mỗi khóa có từ 35 đến 50 học viên với hai chuyên gia Pháp và Việt Nam hướng dẫn.

Mục tiêu tổng quát của các khóa học là chuyển giao tri thức. Các khóa học của PADDI nhằm bổ sung cho chương trình đào tạo cán bộ, công chức của Thành phố bằng cách hướng đến các khái niệm, kỹ thuật và phương pháp mới (toàn diện, đa ngành) về quản lý đô thị trong bối cảnh đặc thù của TPHCM.

Ý tưởng chủ đạo là xem ở Pháp, những phương pháp và công cụ nào được sử dụng và giải quyết như thế nào những vấn đề tương tự mà giới chuyên môn Việt Nam đang gặp phải trong công việc của mình. Cách tiếp cận này vừa giúp gợi mở các cách làm và chính sách mới vừa phổ biến rộng rãi kiến thức thông qua việc ấn hành các tài liệu tổng hợp sau mỗi khóa tập huấn.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chuyên môn

Một số chủ đề của các khóa tập huấn đòi hỏi phải có sự trao đổi chuyên sâu về kỹ thuật. Khi đó, PADDI tổ chức các đợt công tác hỗ trợ kỹ thuật với cách tiếp cận như trong các khóa tập huấn, nhưng có chuyên sâu hơn đồng thời tập trung vào một chủ điểm cụ thể và làm việc với nhóm cán bộ chuyên trách chủ điểm đó.

Trung tâm tài liệu và tổ chức sự kiện

PADDI có trung tâm tài liệu về tất cả các vấn đề liên quan đến đô thị ở TPHCM và Việt Nam. Các tài liệu này có sẵn ở văn phòng của PADDI và Phòng tư liệu.

PADDI cũng hỗ trợ dịch sách hoặc công trình nghiên cứu về đô thị do các nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp thực hiện.

PADDI tham gia tổ chức các đoàn công tác, các sự kiện lớn trong khuôn khổ hợp tác và góp phần tăng cường các mối quan hệ giữa Vùng Rhône-Alpes và Ủy ban nhân dân TPHCM.